Δεσμευμένες μέρες και ώρες για την τέλεση Ιερών Μυστηρίων για το έτος 2022 (5/6/2022)

Σάββατο 11 Ιουνίου στον Άγιο Φανούριο 7.00 μ.μ.
Κυριακή 12 Ιουνίου στον Άγιο Φανούριο 12.00 μ.
Κυριακή 19 Ιουνίου στον Άγιο Φανούριο 12.00 μ.
Σάββατο 25 Ιουνίου στον Άγιο Γεώργιο 7.00 μ.μ.
Κυριακή 26 Ιουνίου στον Άγιο Φανούριο 11.00 π. μ.
Κυριακή 26 Ιουνίου στον Άγιο Φανούριο 1.00 μ.μ.
Κυριακή 26 Ιουνίου στον Άγιο Φανούριο 7.00 μ.μ.
Σάββατο 2 Ιουλίου στον Άγιο Φανούριο 12.00 μ.
Σάββατο 2 Ιουλίου στον Άγιο Φανούριο 7.30 μ.μ.
Κυριακή 3 Ιουλίου στον Άγιο Φανούριο 12.00 μ.
Κυριακή 10 Ιουλίου στον Άγιο Φανούριο 12.00 μ.
Σάββατο 23 Ιουλίου στον Άγιο Φανούριο 7.00 μ.μ.;;;
Κυριακή 24 Ιουλίου στον Άγιο Φανούριο 11.00 π.μ.
Σάββατο 6 Αυγούστου στον Άγιο Φανούριο 7.30 μ.μ.
Κυριακή 28 Αυγούστου στον Άγιο Γεώργιο 1.00 μ.μ.
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Φανούριο 6.30 μ. μ.;;;;
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Φανούριο 12.00 μ.
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Φανούριο 7.00 μ.μ.
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Φανούριο 12.00 μ.
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Φανούριο 6.30 μ. μ.;;;;
Σάββατο 1 Οκτωβρίου στον Άγιο Γεώργιο ;;;;;;;;
Κυριακή 16 Οκτωβρίου στον Άγιο Γεώργιο;;;; 12.00 μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ                                                                        Η λίστα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κανένα μυστήριο δεν θεωρείται “κλεισμένο” αν δεν πραγματοποιηθεί στο Ναό συνάντηση των ενδιαφερομένων με τους ιερείς