εγκύκλιος ΙΜΘΛ

Ἀριθμ. Πρωτ. 279

                                                                                     Ἐν Λεβαδείᾳ τῇ 12ῃ Μαρτίου 2020

Πρός

τόν  Ἱερό Κλῆρο,

τίς Μοναστικές  Ἀδελφότητες  καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

      Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν της τήν ἐμφάνιση τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid-19) στήν πατρίδα μας ὡς καί τά ἐρωτήματα καί τίς ἀνησυχίες πολλῶν πιστῶν, μέ αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης καί σύμφωνα καί μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τίς ὑποδείξεις τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας ἐπισημαίνει τά κάτωθι:

  • Νά ἀκολουθοῦμε ὅλοι ἀνεξαιρέτως, τά ἀπαραίτητα μέτρα, σύμφωνα μέ τίς συστάσεις τῶν ἁρμοδίων Κρατικῶν Φορέων μέ ἀπώτερο σκοπό τήν πρόληψη μετάδοσης τῆς νόσου.
  • Ἀναφορικά μέ τά μέτρα ὑγιεινῆς στούς Ναούς μας οἱ Ἱερεῖς καί οἱ λαϊκοί συνεργάτες ὀφείλουν νὰ ἀκολουθοῦν τὶς ὑποδείξεις τοῦ Ὑπουργείου ‘Υγείας γιὰ  τήν διατήρησή τους σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα  καθαριότητας καί ἀερισμοῦ. Ἤδη ἀπολυμάνθηκαν οἱ χώροι τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεως καί κάποιοι Ἱεροί Ναοί μας.
  • Στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας θὰ τελοῦνται οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες. Οἱ πιστοί, μποροῦν νὰ συμμετέχουν σ’ αὐτές, χωρὶς νὰ ἐξαναγκάζονται. Προτρέπουμε καί παρακαλοῦμε τούς πιστούς τῆς Μητροπόλεώς μας πού ἀνήκουν στίς ὑγειονομικά εὐπαθεῖς ὁμάδες, νά εἶναι προσεκτικοί καί νά παραμένουν στά σπίτια τους, ἐφαρμόζοντας τίς ὀδηγίες τῶν εἰδικῶν καί νά παρακολουθοῦν ἀπό τούς τηλεοπτικούς δέκτες ἤ τό ραδιόφωνο τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί νά προσεύχονται.
  • Με κριτήριο τήν προστασία τῶν τροφίμων καί τῶν ἐργαζομένων, δέν ἐπιτρέπονται τά ἐπισκεπτήρια στά Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων καί στά ἄλλα Ἱδρύματα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
  • Ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία ὅλων τῶν ὑποστηρικτικῶν  δράσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Κοινωνικῶν Δομῶν «Η ΑΡΩΓΗ».
  • Ἀναστέλλεται, ἐπίσης, ἡ λειτουργία τοῦ Κέντρου Διημέρευσης καί Ἡμερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ «ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ».
  • Ἀκόμη, ἀναστέλλονται μέχρι νεωτέρας ἡ λειτουργία: τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τῶν κατηχητικῶν σχολείων, τῶν ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων, οἱ προγραμμα­τισμένες ἐνοριακές δραστηριότητες καί οἱ ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὡς και οἱ ἑσπερινές ὁμιλίες καί συνάξεις, οἱ ὁποίες σχετίζονται μέ συναθροίσεις κοινοῦ.
  • Ἀναστέλλονται, τέλος οι προγραμματισμένες ἐνοριακές ἐκδρομές καί ἐπισκέψεις, ὅπως καί οἱ ἐκδρομές τῶν νεανικῶν συνάξεων καί τῶν κατηχητικῶν σχολείων.

Παρακαλοῦμε νά ἀποφευχθοῦν οἱ ἐκδηλώσεις πανικοῦ καί συνιστοῦμε ψυχραιμία καί ὑπομονή γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς δύσκολης αὐτῆς κατάστασης.

Εὐχόμαστε μέ τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβείες τῶν Ἁγίων τῆς Βοιωτικῆς Ἐκκλησίας νά ξεπεράσουμε τήν δοκιμασία αὐτή ἔχοντας τήν ἀδιάψευστη ἐλπίδα ὅτι ὁ χορηγός τῆς Ζωῆς, πού εἶναι ὁ  Ἴδιος  ὁ  Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει.

Μέ πατρικές εὐχές  καί  ἀγάπη

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *